Přednášky

Ve spolupráci s Meridiem, o.p.s. jsem se v letech 2018 – 2020 podílel jako lektor na kurzech pro tzv. neformální pečující. Přednášel jsem tato tři témata z psychologického hlediska:
  • děti s poruchou hybnosti,
  • děti s epilepsií,
  • děti s autismem.
Zde jsou k dispozici přednáškové materiály:
Děti s poruchou hybnosti
Neformální pečovatelé
Sociální prostředí pečovatelského vztahu
Možnosti pracovního uplatnění lidí s poruchou hybnosti
Epilepsie jako psychosociální stigma
Psychoterapeutická pomoc v péči o děti s epilepsií
Autismus v kontextu dětského vývoje
Výchova v kontextu autismu